අපද්‍රව්‍ය වලින් සොයාගත් COVID-19 අවශේෂ වලින් පසු නිව් සවුත් වේල්ස් හි  Bathurst 1000 මෝටර් රථ ධාවන තරඟයට සහභාගීවූවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අපද්‍රව්‍ය වලින් සොයාගත් COVID-19 අවශේෂ වලින් පසු නිව් සවුත් වේල්ස් හි  Bathurst 1000 මෝටර් රථ ධාවන තරඟයට සහභාගීවූවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්!

අපද්‍රව්‍ය වලින් සොයාගත් COVID-19 අවශේෂ වලින් පසු නිව් සවුත් වේල්ස් හි  Bathurst 1000 මෝටර් රථ ධාවන තරඟයට සහභාගීවූවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්!

අපද්‍රව්‍ය වලින් සොයාගත් COVID-19 අවශේෂ වලින් පසු නිව් සවුත් වේල්ස් හි  Bathurst 1000 මෝටර් රථ ධාවන තරඟයට සහභාගීවූවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්!

Coronavirus NSW: Warning issued for Coronavirus NSW: Warning issued for Bathurst 1000 motor race attendees after COVID-19 remnants found in sewage

COVID-19 වෛරසයේ අවශේෂ  Bathurst ප්‍රදේශයේ අපද්‍රව්‍ය වලින් අනාවරණය වීමෙන් පසුව, පසුගිය​ සති අන්තයේ Bathurst 1000 මෝටර් රථ ධාවන තරඟයට සහභාගී වූ ඕනෑම අයෙකුට රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් COVID-19 වයිරස සඳහා පරීක්‍ෂා කළ යුතු බව NSW සෞඛ්‍ය බලධාරීහු ඊයේ රාත්‍රියේ ප්‍රකාශ කළහ.

Bathurst ප්‍රදේශවාසීන්ට ද අනතුරු අඟවා ඇති අතර “මෘදු රෝග ලක්ෂණ පවා” ඇති ඕනෑම අයෙකුට වහාම පරීක්ෂාවට ලක් කර ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු ස්වයං හුදෙකලා වන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

 

COMMENTS