මෙල්බර්න් හි ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා එළිමහන් භෝජන සිදු කිරීමට අවසර​!

මෙල්බර්න් හි ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා එළිමහන් භෝජන සිදු කිරීමට අවසර​!

Move to make outdoor dining in Melbourne easier!

වික්ටෝරියානු රජය විසින් ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා එළිමහනේ භෝජන පහසුකම් සැපයීම සිදු කිරීමට​ සැලසුම් කිරීමේ සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ඇති සියලු බාධක ඉවත් කිරීමේ සංශෝධනයත් සමඟ පළාත් පාලන ප්‍රදේශයන්හි ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා භෝජන සීමාවන් “නොගැලපෙන ලෙස” ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව සැලසුම් අමාත්‍ය Richard Wynne පැවසීය.

“ඕනෑම ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථානයකට දැනට පවතින නීතිමය කටයුතු පුළුල් කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර එමඟින් කිසිදු බාධාවකින් තොරව එවැනි ව්‍යාපාර​ සිදු කළ හැකිය.”

“එය CBD, කලාපීය වික්ටෝරියා, තදාසන්න වෙළඳසැල්, තීරු සාප්පු මධ්‍යස්ථාන තුල පිහිටා ඇති ඕනෑම ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථානයකට පොදු වේ. නමුත් ඔවුන් ගේ එළිමහන් ස්ථාන සුදුසු බව සහතික කරති.”

ගතවු සති අන්තයේ පැය 48 ක් තුළ වික්ටෝරියා මාර්ගවලදී වැරදි සිදුකල 131 ක් හඳුනාගැනේ

ගතවු සති අන්තයේ පැය 48 ක කාලය තුළ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදුකළ මෙහෙයුම් වලදි රිය ධාවනය අතරතුර ජංගම දුරකථන භාවිත කළ රියදුරන් 86 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

Read More »

ඔන්ලයින් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වයස පරීක්ෂා යෝජනාව ඉවතට

ඔන්ලයින් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වයස පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් ලිබරල් සන්ධානය ඉදිරිපත් කල යෝජනාව පාලක ලේබර් පක්ෂ රජය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

Read More »

නිදහස් කල ඇතැම් අනවසර සංක්‍රමණිකයන්ට මෙතෙක් නිරීක්ෂණ පළඳනා සවිකර නෑ

රැඳවුම් භාරයෙන් නිදහස් කරනු ලැබූ ඇතැම් අනවසර සංක්‍රමණිකයන්ට මෙතෙක් නිරීක්ෂණ පළඳනා සවිකර නොමැති බවට ෆෙඩරල් රජය විසින් පිළිගෙන තිබෙනවා.

Read More »