දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා COVID දේශ සීමා සැලකිය යුතු මට්ටමට ලිහිල් කිරීමට සැරසේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා COVID දේශ සීමා සැලකිය යුතු මට්ටමට ලිහිල් කිරීමට සැරසේ!

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා COVID දේශ සීමා සැලකිය යුතු මට්ටමට ලිහිල් කිරීමට සැරසේ!

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා-වික්ටෝරියා COVID දේශ සීමා සැලකිය යුතු මට්ටමට ලිහිල් කිරීමට සැරසේ!

SA-VIC COVID border restrictions to be ‘significantly’ relaxed as cases slow!

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පසුගිය දින කිහිපයේ වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන සැලකිය යුතු මට්ටමින් පහත වැටුණු හෙයින් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා දේශසීමා සීමාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉදිරියේදී ලිහිල් කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

පොලිස් කොමසාරිස් Grant Stevens පවසන්නේ “සැලකිය යුතු” දේශසීමා නීති ලිහිල් කිරීම මඟින් වික්ටෝරියා හි සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවට පදිංචියට යාමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ට​ ඉඩ ප්‍රස්ථා ලැබෙනු අතර ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමකින් තොරව එසේ කිරීමට ඉඩ සලසන බවයි. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් දින 14 ක් නිරෝධායනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

වික්ටෝරියා සහ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව අතර කිලෝමීටර් 70 ක ‘බුබුල’ තුළ ගමන් කිරීමට දේශසීමා ප්‍රජාවන්ට තවදුරටත් හේතුවක් අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව හරහා වික්ටෝරියා වෙත සංක්‍රමණය වන පුද්ගලයින්ට එය නිදහසේ  කළ හැකිය.
පාසැල් හෝ විශ්ව විද්‍යාල වාරය අවසානයේ සිසුන්ට වික්ටෝරියා සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවට යාමට අවසර දෙනු ඇත, නමුත් දින 14 ක් නිරෝධායනය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

වර්තමාන සීමාවන් යටතේ, අවසර ලබා දී ඇති අයට පමණක් වික්ටෝරියා සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට අවසර ඇත.

 

COMMENTS