බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව COVID-19 ආසාදන 24 ක් වාර්තා කිරීමෙන් පසුව එහි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ගැන දැඩි අවධානයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව COVID-19 ආසාදන 24 ක් වාර්තා කිරීමෙන් පසුව එහි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ගැන දැඩි අවධානයක්!

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව COVID-19 ආසාදන 24 ක් වාර්තා කිරීමෙන් පසුව එහි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ගැන දැඩි අවධානයක්!

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව COVID-19 ආසාදන 24 ක් වාර්තා කිරීමෙන් පසුව එහි කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීම ගැන දැඩි අවධානයක්!

Restrictions stay after ship records 24 new COVID-19 infections in WA!

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ Fremantle වරායේ නැවක කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් 24 ක් මේ වන විට COVID-19 සඳහා ධනාත්මක බව තහවුරු වී ඇත​.

Al Messilah නමින් හැඳින්වෙන මෙම නෞකාවේ මුළු කාර්ය මණ්ඩලය 52 කි.

කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වූ තවත් දුසිමකට ආසන්න පිරිසක් අද රාත්‍රියේ නිරෝධායනයෙහි යෙදී සිටිති.

WA හි නිල සංඛ්‍යාලේඛනවල කොටසක් ලෙස හෙට දිනයේ මෙම රෝගීන් 24 දෙනා වාර්තා වනු ඇත​. අද දින  WA රජය විසින් නව කොරෝනා වයිරස් ආසාදිතයින් වාර්තා වී නොමැත​.

මේ තත්වය සලකා බලා එම ප්‍රාන්ත රජය කොරෝනා නීති ලිහිල් කිරීමට ප්‍රමාද වී තිබේ. පස්වන අදියර එළඹෙන​ ඉරිදා සිට බලාත්මක වීමට නියමිතව තිබුණි.

COMMENTS