නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමියට මෙවර මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමියට මෙවර මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්!

නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමියට මෙවර මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්!

නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමියට මෙවර මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්!

Jacinda Ardern scores landslide victory!

නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ට ජයක් හිමිකර ගැනීමට එරට අග්‍රාමාත්‍ය Jacinda Ardernගේ කම්කරු පක්ෂය සමත්ව ඇත.

ඊයේ (17) පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී අග්‍රාමාත්‍යවරියගේ පක්ෂය සියයට 49ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකර ගැනීමට සමත්ව ඇති බව සඳහන් වේ.

එරට ප්‍රධාන විපක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ සියයට 27ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයකි.

ඒ අනුව 1996 වසරේ නව මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වාදීමෙන් අනතුරුව නවසීලන්තයේ කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට හිමිකර ගැනීමට නොහැකි වු පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය මෙවර මැතිවරණයේ දී කම්කරු පක්ෂය විසින් හිමි කර ගත් සඳහන් වේ.

ඡන්ද ප්‍රතිශතය අනුව සමස්ත ආසන සංඛ්‍යාව වන ආසන 120න් 64ක බලය ඔවුන්ට හිමිවනු ඇති බව සදහන් වේ.

COMMENTS