වසර 05 කදී නිවාස ලක්ෂ 10 ක්

වසර 05 ක් තුළදී නිවාස ලක්ෂ 10 ක් ඉදි කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට ෆෙඩරල් රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

2024 සිට එය ආරම්භ වන අතර මිළෙන් අඩු නිවාස මෙලෙස ඉදි කිරීමට නියමිතයි.

මිට අදාල යෝජනාව අයවැය ලේඛණයට අන්තර්ගත වුණේය.

මේ සඳහා වැය කිරීමට යෝජිත මුදල ඩොලර් මිලියන 350 ක්.

ඉදිරි වසර 02 තුළදී නිවාස මිළ සියයට 20 කින් පමණ පහළ යනු ඇති බවටයි පසුගියදා නිකුත් වූ වාර්තාවක සඳහන් වුණේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ උගතුන් ලක්ෂ ගණනක් රට හැර ගිහින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අගහිඟකම් හේතුවෙන් 2565365 දෙනකු පසුගිය වසර දෙකේ දී රට හැර ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා මගින් අනාවරණ වීතිබෙනවා.

Read More »