ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව​ ඉහල දැමීමට සූදානමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

 ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව​ ඉහල දැමීමට සූදානමක්!

 ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව​ ඉහල දැමීමට සූදානමක්!

 ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව​ ඉහල දැමීමට සූදානමක්!

Sri Lanka prepares to raise the retirement age of private sector!

පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට සලකා බලන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පව සයි.

අනාගතයේ දී සේවා ප්‍රවීනයන්ගෙන් තවදුරටත් රටට සේවය ලබාගැනීමේ අරමුණින් මෙය සිදුකරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති කම්කරු උපදේශක සභාවකදී ඉදිරිපත් වූ එම යෝජනාවට සේවක සම්මේලනයේ සහ වෘත්තීය සමිතිවල පූර්ණ එකඟතාවය හිමිව තිබෙනවා.

එහිදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, මේ පිළිබඳ අවසන් තීරණය මීළඟ කම්කරු උපදේශක සභාවේ දී ප්‍රකාශයට පත්කරන බවත් පසුව ඊට අදාළ නෛතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන බවයි.

COMMENTS