16/10 දින වන විට එක් එක් ප්‍රාන්තයන් ගේ 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා වන නාම යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

16/10 දින වන විට එක් එක් ප්‍රාන්තයන් ගේ 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා වන නාම යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශය

16/10 දින වන විට එක් එක් ප්‍රාන්තයන් ගේ 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා වන නාම යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශය

16/10 දින වන විට එක් එක් ප්‍රාන්තයන් ගේ 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා වන නාම යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශය

Summary of State Nominated 190 Visas Across Each State

පසුගිය සතියේ අයවැය සහ ජාතික සංක්‍රමණික සමුළුවෙන් පසුව, එක් එක් ප්‍රාන්තයන් ගේ 190 වීසා කාණ්ඩය සඳහා වන නාම යෝජනා පිළිබඳ සාරාංශයක් පහතින් දක්වා ඇත​.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය

උප පංතිය 190 වීසා නාමයෝජනා සඳහා ආරාධනා ළඟදීම ආරම්භ වේ. ස්වදේශ කටයුතු උපදෙස් වලට අනුකූලව, NSW විසින් දැනට තෝරාගත් සෞඛ්‍ය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ හා ඉංජිනේරු වෘත්තීන්හි නියලෙන පිරිස සඳහා දැනට NSW හි පදිංචි අයදුම්කරුවන්ට පමණක් ආරාධනා කරනු ඇත.

ඔබගේ වර්තමාන EOI වලංගු නම් නිපුණතා තෝරාගැනීමේදී නව EOI එකක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නොවේ.

https://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/skilled-visas/Skilled-Nominated-visa-subclass-190

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය දැනට සීමිත වෘත්තීන් ලැයිස්තුවක් මත ක්‍රියාත්මක වේ. වික්ටෝරියානු රාජ්‍ය වීසා නාම යෝජනා සඳහා 2020 සැප්තැම්බර් 21 වන දින සවස 5 ට AEST, මෙල්බර්න් වෙබ් අඩවියේ ඉදිරිපත් කළ අය නාමයෝජනා සඳහා සලකා බලනු ලැබේ. වැඩි විස්තර ළඟදීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

https://liveinmelbourne.vic.gov.au/migrate/skilled-migration-visas/skilled-nominated-visa-subclass-190

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව ඔවුන්ගේ රැකියා ලැයිස්තුව ළඟදීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. පහත වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරමින් නවතම තොරතුරු ලබා ගත හැක​.

https://www.migration.sa.gov.au/occupation-lists/south-australia-skilled-occupation-list

ටස්මේනියාව

දැනට පවතින​ අතුරු වෘත්තීන් භාවිතා කරමින් ටස්මේනියාව දිගටම නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම​ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. තව දුරටත් වෘත්තීන් සඳහා නියමිත වේලාවට නාමයෝජනා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඔබට මෙහි විස්තර අනුගමනය කළ හැකිය.

https://www.migration.tas.gov.au/skilled_migrants/skilled_nominated_visa

ක්වීන්ස්ලන්තය

මේ වන විට, ෆෙඩරල් රජය විසින් ප්‍රතිපාදන අවසන් කරන තෙක් BSMQ වැඩසටහන වසා දමා ඇත. වැඩිදුර නිවේදන ළඟදීම අපේක්ෂා කෙරේ.

BSMQ business and skilled program remains closed on 1 July 2020

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව

190 වැඩසටහන දැනට අත්හිටුවා ඇති අතර ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී නැවත විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී වැඩි විස්තර නොමැත.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතයෙන් ඔබට ප්‍රගතිය අනුගමනය කළ හැකිය:

https://migration.wa.gov.au/services/skilled-migration-western-australia/how-to-apply-for-state-nomination

උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාව

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, වෙරළබඩ සාමාන්‍ය නිපුණතා සංක්‍රමණ (GSM) නාමයෝජනා අයදුම්පත් සහ සියලුම ව්‍යාපාර ආයෝජන හා නවෝත්පාදන වැඩසටහන් නාමයෝජනා අයදුම්පත් භාරගෙන තක්සේරු කරනු ලැබේ, නමුත් උතුරු ප්‍රදේශයට කෝටා වෙන් කරන තුරු නාමයෝජනා නිකුත් කළ නොහැක. අනෙකුත් ප්‍රාන්තයන් ගෙන් (Offshore GSM) නාමයෝජනා අයදුම්පත් වසා ඇත.

https://theterritory.com.au/migrate/migrate-to-work/nroad-territory-government-visa-nomination

ACT

190 වැඩසටහන විවේචනාත්මක නිපුණතා වෘත්තීය ලැයිස්තුවේ (Critical Skills Occupation list) සිටින අයට විවෘතය. නව ආරාධනා පත්‍ර 2020 ඔක්තෝබර් 23 හෝ ඊට පෙර සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

http://www.canberrayourfuture.com.au/portal/migrating/article/canberra-matrix-invitation-round/

COMMENTS