ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමාව පසු කළ ට්‍රක් රථයක සැඟවී සිටි වික්ටෝරියා කාන්තාවක් පොලීසියට​ හසු වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමාව පසු කළ ට්‍රක් රථයක සැඟවී සිටි වික්ටෝරියා කාන්තාවක් පොලීසියට​ හසු වේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමාව පසු කළ ට්‍රක් රථයක සැඟවී සිටි වික්ටෝරියා කාන්තාවක් පොලීසියට​ හසු වේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමාව පසු කළ ට්‍රක් රථයක සැඟවී සිටි වික්ටෝරියා කාන්තාවක් පොලීසියට​ හසු වේ.

Police found a woman from Victoria hiding in the cabin of a truck that crossed the Queensland border.

ඊයේ පෙරවරු 11.40 ට පමණ Texas හි Dumaresq Crossing පාරේ දී වික්ටෝරියානු කාන්තාවක් ට්‍රක් රථයක කැබිය තුළ සැඟවී සිටියදී පොලිසිය සොයාගෙන තිබේ.

51 හැවිරිදි වික්ටෝරියානු කාන්තාවක් රියදුරු අසුන පිටුපස සැඟවී සිටියාය​.

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් දේශසීමා නීති වලට​ අනුකූලව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් කාන්තාව සහ 61 හැවිරිදි පිරිමි රියදුරුට ඩොලර් 4,003 ක දඩ මුදලක් නිකුත් කර ඇති අතර ප්‍රාන්තයෙන් ඉවත්ව යන ලෙසට නියෝග කරන ලදී.

COMMENTS