වෑද්දුම් ශිල්පීන්ට ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් ඉහළම ඉල්ලුමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වෑද්දුම් ශිල්පීන්ට ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් ඉහළම ඉල්ලුමක්

වෑද්දුම් ශිල්පීන්ට ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් ඉහළම ඉල්ලුමක්

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ වෑද්දුම්කරුවන් සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

හරිත බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා වැඩි වශයෙන් යොමුවීමත් සමග 2030 වසර වනවිට අමතර වෑද්දුම් ශිල්පීන් 70,000 කගේ පමණ අවශ්‍යතාවයක් නිර්මාණය වනු ඇති බවටයි ගණන් බලා ඇත්තේ.

වෑද්දුම්කරණය සඳහා යොමුවන ආධුනිකයන් සංඛ්‍යාව අඩුවීමත් සමග ඉදිරි වසර කිහිපයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවට මෙය ප්‍රබල ගැටලුවක් වනු ඇති බවටද මත පළවී තිබෙනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියාවට පමණක් නොව අමෙරිකාව සහ ජපානයටද ඉදිරියේදී වෑද්දුම්කරුවන්ගේ හිගය හිසරදයක් වනු ඇතැයිද අනාවැකි පළවී තිබෙනවා.

මීට වසර 20 කට පමණ පෙර ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ සිටි වෑද්දුම් ශිල්පීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ක් පමණ වූ අතර මේ වනවිට එය 60,000 ක් දක්වා අඩුවී ඇති බවද සඳහන්.

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ආධුනික වෑද්දුම් ශිල්පියෙකුගේ පැයක වැටුප ඩොලර් 25 ක් වන අතර පුහුණු වෑද්දුම්කරුවෙකු පැයකට උපයන වැටුප ඩොලර් 45 ක් පමණ වනවා.

COMMENTS