ගත වූ පැය 24 තුල නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා රෝගීන් ගණන 13ක් වන අතර එය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පසු කර යයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගත වූ පැය 24 තුල නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා රෝගීන් ගණන 13ක් වන අතර එය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පසු කර යයි.

ගත වූ පැය 24 තුල නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා රෝගීන් ගණන 13ක් වන අතර එය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පසු කර යයි.

ගත වූ පැය 24 තුල නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා රෝගීන් ගණන 13ක් වන අතර එය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පසු කර යයි.

13 new COVID cases in NSW, compared to 12 in Victoria.

දේශීය වශයෙන් වාර්තා වූ ආසාදන හතක් ඇතුළුව NSW ප්‍රාන්තයෙන් ගත වූ පැය 24 තුල කොරොනා වයිරස් රෝගීන් 13 ක් වාර්තා වී ඇත​.

එම කාලය තුළ වෛරස් රෝගීන් 12 ක් සහ එක් මරණයක් වාර්තා වූ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට වඩා මෙම සංඛ්‍යාව ඉහළ ය.

නව ආසාදනවලින් එකක් වන ආබාධිත සහායක සේවකයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයින් සොයා ගැනීමට NSW Health දැන් උත්සාහ ගනී.

තවත් දේශීය ආසාදන  පහක් සිඩ්නි හි නිරිතදිග පිහිටි එකම නිවසේ සාමාජිකයන් බව NSW Health නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

ඔවුන් කලින් වාර්තා කළ පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකුගෙන් යුත් පොකුර සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර එයට ශාන්ත වින්සන්ට් රෝහලේ හෙදියක් ද ඇතුළත් ය.

දේශීය ආසාදනවලින් එකක් ඔක්තෝබර් 1, 2, 8 සහ 9 යන දිනවල Great Beginnings Oran Park නම් ළමා ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයකට සම්බන්ධ වේ. එම මධ්‍යස්ථානය තාවකාලිකව වසා ඇත.

COMMENTS