නත්තලට තෑගි සහ පාර්සල් යවන අයට Australia Post වෙතින් විශේෂ පණිවිඩයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නත්තලට තෑගි සහ පාර්සල් යවන අයට Australia Post වෙතින් විශේෂ පණිවිඩයක්!

නත්තලට තෑගි සහ පාර්සල් යවන අයට Australia Post වෙතින් විශේෂ පණිවිඩයක්!

නත්තලට තෑගි සහ පාර්සල් යවන අයට Australia Post වෙතින් විශේෂ පණිවිඩයක්!

Christmas mail delivery cut-off dates revealed by Australia Post!

නත්තල් දිනය සඳහා නියමිත වේලාවට ඔබේ පාර්සල් සහ ලිපි යැවීමට අවශ්‍නම් ඒ සඳහා ඔබගේ පාර්සල් භාර දිය යුතු නිශ්චිත දිනයන් ඕස්ට්‍රේලියානු පෝස්ට් විසින් හෙළි කර තිබේ.

මෙවර නත්තලට පසුගිය වසර වලට සාපේක්‍ෂව වැඩි වශයෙන් පාර්සල් සහ ලිපි බෙදාහැරීමට සිදු වන බවට අපේක්‍ෂා කරන හෙයින් මෙලෙස දිනයන් ප්‍රකාශ කිරීමට හේතු වී ඇත​.

“මේ වසරේ අප මුහුණ දී ඇති පෙර නොවූ විරූ වෙනස්කම් සමඟ, මෙම නත්තල් උත්සවය මීට පෙර සිදු වූවාට වඩා වෙනස් වනු ඇතැයි” Australia Post පැවසීය.

“අපි කාර්යබහුල නත්තල් කාලයට ළඟා වෙත්ම, මෙම දිනයන්ට පෙර​ ඔබේ පාර්සල් සහ ලිපි යැවීමට අපි නිර්දේශ කරමු.”

ඕස්ට්‍රේලියාව තුල​ පාර්සල් සහ ලිපි යැවීම සඳහා වන සාමාන්‍ය සේවාව (normal post)​ සඳහා අවසාන දිනය​ දෙසැම්බර් 12 වන අතර Express post සඳහා අවසාන දිනය දෙසැම්බර් 19 වේ.

ඔබ විදේශයකට යවන්නේ නම්, නවසීලන්තයට පාර්සල් සහ ලිපි යැවීම සඳහා වන සාමාන්‍ය සේවාව (normal post)​ සඳහා නොවැම්බර් 27 සහ Express post සඳහා දෙසැම්බර් 2 වේ.

මේ අතර, සෙසු රටවල් සඳහා සාමාන්‍ය සේවාව නොවැම්බර් 23 ද, Express post සඳහා දෙසැම්බර් 2 ද වේ.

වැඩි විස්තර​: Australia Post website

COMMENTS