මෙල්බර්න් හි වෛද්‍යවරු සිය ගණනක් ‘හානිකර’ lockdown එක​ වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් හි වෛද්‍යවරු සිය ගණනක් ‘හානිකර’ lockdown එක​ වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

මෙල්බර්න් හි වෛද්‍යවරු සිය ගණනක් ‘හානිකර’ lockdown එක​ වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

මෙල්බර්න් හි වෛද්‍යවරු සිය ගණනක් ‘හානිකර’ lockdown එක​ වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

Hundreds of Melbourne doctors call for immediate end to ‘harmful’ lockdown.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පවතින කොරෝනා නීති වහාම ලිහිල් කරන ලෙසට​ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් ඉල්ලා සිටී.

වික්ටෝරියා අගමැති Daniel Andrews වෙත විවෘත ලිපියක් මගින් වෛද්‍ය විශේෂඥයින් 500 ක් තර්ක කරන්නේ COVID-19 සඳහා ප්‍රාන්ත රජය දක්වන ප්‍රතිචාරය දැඩි හානියක්, මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලු ඉහළ යාම සහ පිළිකා වැනි වෛද්‍ය තත්වයන් සඳහා වන පරීක්ෂණවල සහභාගී වීම අඩු වී ඇති බවයි.

“වර්තමාන සීමාවන් අනවශ්‍ය වන අතර ඒවා ඉවත් කළ යුතුය” යනුවෙන් එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

“කොරෝනා වෛරසයට දක්වන ප්‍රතිචාරයෙන් වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදුවනු ඇති අතර වෛරසයට වඩා සෞඛ්‍යයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි.”

වෛද්‍යවරුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ කිලෝමීටර් පහේ රීතිය ඉවත් කර, ක්‍රීඩා සමාජ නැවත විවෘත කර වික්ටෝරියානුවන්ට ඔවුන්ගේ පවුල්වල නිවෙස්වල සහ වයස්ගත සත්කාරක පහසුකම් සඳහා සහභාගී වීමට​ අවස්ථාව ලබා දීමයි.

COMMENTS