කොරෝනා හැදුනු ළමුන් 5 දෙනෙක් රෝහලේ දීම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා හැදුනු ළමුන් 5 දෙනෙක් රෝහලේ දීම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියයි.

කොරෝනා හැදුනු ළමුන් 5 දෙනෙක් රෝහලේ දීම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියයි.

කොරෝනා හැදුනු ළමුන් 5 දෙනෙක් රෝහලේ දීම ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලියයි.

අද (11) පැවැත්වෙන​ 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් 05 දෙනෙකු හට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙන බැවින් ඔවුන් ප්‍රතිකාර ලබන කොළඹ IDH රෝහල තුලදීම පිහිටවූ විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථානයක් තුලදී විභාගයට පෙනී සිටීමට සැලසුම් කර ඇති බවට විභාග කොමසරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

රෝහල් පරිපාලනය විසින් ලබාදුන් එකඟතාවයක් මත මෙම විභාග මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා ඇති බවයි මේ අවස්ථාවේදී විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.

COMMENTS