කොරෝනා වැළඳුනු ජනපති Donald Trump ප්‍රථම වරට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටී. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා වැළඳුනු ජනපති Donald Trump ප්‍රථම වරට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටී.

කොරෝනා වැළඳුනු ජනපති Donald Trump ප්‍රථම වරට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටී.

කොරෝනා වැළඳුනු ජනපති Donald Trump ප්‍රථම වරට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටී. 

Donald Trump makes first public appearance since his coronavirus treatment.

ඇමරිකානු ජනාධිපති Donald Trump කොරෝනා වෛරසයට ප්‍රතිකාර ලබා ධවල මන්දිරයට පැමිණීමෙන් පසු ප්‍රථම වරට ජනතාව ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. ඔහුගෙන් වයිරසය බෝ නොවන බවට ස්ථිර ලෙසම පවසා නැති අතර මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මඟ පෙන්වීම නොතකා South Lawn හි සිය ගණනක් ජනයා එක්රැස් වීම ඉදිරියට ගියේය.

ට්‍රම්ප් Blue Room balconyයේ සිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දක්වන සහයෝගය පිළිබඳව මිත්‍රශීලී පිරිසකට දේශනයක් පැවැත්වීය. කථාව සඳහා පිටත්ව යන විට ජනාධිපතිවරයා මුහුණු ආවරණයක් පැළඳ සිටියද ඔහුගේ අදහස් දැක්වීම සඳහා එය ගලවා ගත්තේය. ඔහුගේ ආධාරකරුවන්ගෙන් උද්යෝගිමත් ප්රතිචාරයක් ඔහුට ලැබුණි.

“මට මහත් සතුටක් දැනෙනවා” යැයි පැවසූ ට්‍රම්ප්, සුවය ලැබීමත් සමඟ ජනතාවගේ සුබ පැතුම් හා යාඤ්‍යාවන්ට ස්තූතිවන්ත වන බව පැවසීය.

COMMENTS