තොරතුරු තාක්‍ෂණ දෝෂයක් හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles සුපිරි වෙළඳසැල් වැසී යයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

තොරතුරු තාක්‍ෂණ දෝෂයක් හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles සුපිරි වෙළඳසැල් වැසී යයි.

තොරතුරු තාක්‍ෂණ දෝෂයක් හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles සුපිරි වෙළඳසැල් වැසී යයි.

තොරතුරු තාක්‍ෂණ දෝෂයක් හේතුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා Coles සුපිරි වෙළඳසැල් වැසී යයි.

Coles suffers nationwide store closures due to IT glitch

Coles සුපිරි වෙළඳසැල රට පුරා තොරතුරු තාක්ෂණ දෝෂයකට මුහුණ දී ඇති අතර එහි කළමණාකරණ අංශය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇති බොහෝ වෙළෙඳ සැල් තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇත​.

රට පුරා විසිරී සිටින ගනුදෙනුකරුවන් විසින් වසා දැමූ දොරවල් සහ ක්‍රියා විරහිත පිරික්සුම් ලේඛණ පිළිබඳ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය වෙත පළ කර ඇත.

Coles සාමාජිකයෙකු පැවසුවේ ඇනහිටීමට හේතුව කුමක්ද සහ එය අලුත්වැඩියා කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද යන්න තවමත් අනාවරණය වී නොමැති බවයි.

“අපගේ වෙළඳසැල්වල ගෙවීම් සැකසීමේ තාක්ෂණික ගැටළුවක් හේතුවෙන් Coles සුපිරි වෙළඳසැල් තාවකාලිකව වසා දමනු ලැබේ. අපගේ කණ්ඩායම ගැටළුව විසඳීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී සිටින අතර හැකි ඉක්මනින් වෙළඳසැල් නැවත විවෘත වේ. අපහසුතාවයට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් අපි සමාව අයදිමු.” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය​.

Coles Express සහ Coles මත්පැන් වෙළඳසැල් වෙළඳාම සඳහා විවෘතව පවතින බව එම ප්‍රකාශකයා පැවසීය.

COMMENTS