නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ගත වූ පැය 24 තුල නව අභිරහස් කොරොනා වයිරස් ආසාදන තුනක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ගත වූ පැය 24 තුල නව අභිරහස් කොරොනා වයිරස් ආසාදන තුනක්

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ගත වූ පැය 24 තුල නව අභිරහස් කොරොනා වයිරස් ආසාදන තුනක්

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ගත වූ පැය 24 තුල නව අභිරහස් කොරොනා වයිරස් ආසාදන තුනක්

NSW හි නව අභිරහස් කොරොනා වයිරස් ආසාදන තුනක් සනාථ වී ඇති අතර, පසුගිය දින 12 පුරාවට කිසිඳු ප්‍රජා සම්ප්‍රේෂණ කොරෝනා ආසාදනයක් වාර්තා නොවූ අතර මෙම සිද්ධියෙන් පසු නැවතත් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ තවදුරටත් කොරෝනා අවදානම ගැන සැලකිල්ලට ගත යුතු බව ප්‍රාන්ත Gladys Berejiklian අගමැති පවසයි.

Campbelltown, Parramatta සහ Wollondilly යන ප්‍රදේශයන් හි  රෝග ලක්ෂණ ඇති ඕනෑම අයෙකු  වහාම පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

මෙම සිද්ධීන් ගේ  සම්බන්ධතා සොයා ගැනීම තවමත් සිදු වෙමින් පවතී.

COMMENTS