වික්ටෝරියා Deep Creek ප්‍රදේශයට මහා පරිමාණ ජල ගැලීම් අනතුරු ඇගවීමක්

වික්ටෝරියා Deep Creek ප්‍රදේශයට මහා පරිමාණ ජල ගැලීම් තත්වයක අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

අද රාත්‍රී 09.07 සිට හෙට අලුයම 03.10 දක්වා එය බලාත්මක වනු ඇති.

හෙට සවස් වරුව වනවිට Maribyrnong ගංගාවේ ජල මට්ටම උපරිම තත්වයට පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

එබැවින් තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනතාවට විමසිලිමත්ව සිටින ලෙසයි අනතුරු ඇගවීමක් සිදු කෙරෙන්නේ.

සමස්ත අනතුරු ඇගවිම – https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Femergency.vic.gov.au%2Frespond%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VFbtU86SuJYxjju6cuNboeE2nSOQiB4LxrWWn1UW2CyQTMTmqjr8SeWQ%23!%2Fwarning%2F22854%2Fmoreinfo&h=AT2NtekeSDjHpcohvRDEYQSdIPU8QZA2kaKUv5R8M2pbWUQEnKVSbVDq63Jo2AOCPzvWMXvP2IJQHtPX5dPUByNwvyr0PYD1nPZmfmDf07ctMqVukiDXVRRBSXjtVYgwaAo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT30_nyC4Oa5ZPRIWLNV2nR3E6rsb9OmYqy_mzfdYLhXcXTB0IpeHYTRX1Si8gqv586e-FbciJB0l_hmc_PiiNNABFGGjdGPYS9DFuKUtqJPSJi2PF2EJW7OCDvCLwtytT7W39dNlsv0yRZqtFE3c7zsQhCpXmiFr7ojA-0pA7aRt48YEQ

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන්ගේ ප්‍රධානතම ගැටලු අතරට

රක්ෂණ වාරික ගෙවීම ඔස්ට්‍රේලියානු රියදුරන් මුහුණදෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් බවට පත්වි ඇතැයි නවතම සමීක්ෂණයක් අනාවරණය කරනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ගුරුවරුන්ට $ දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක්

දුෂ්කර හෝ ප්‍රාදේශීය කලාපවල සති 03 ක පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීමට කැමති පුහුණු ගුරුවරුන්ට ඩොලර් දහස් ගණනක මුදල් සහනාධාරයක් දීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »
AUS LANKA RADIO

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »

Today’s Top Stories – Friday 09th June, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »