අද රාත්‍රියේ අයවැයෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාව ‘ශක්තිමත් ජාතියක්’ බවට පත්වනු ඇතැයි භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg පවසයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද රාත්‍රියේ අයවැයෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාව ‘ශක්තිමත් ජාතියක්’ බවට පත්වනු ඇතැයි භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg පවසයි.

අද රාත්‍රියේ අයවැයෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාව ‘ශක්තිමත් ජාතියක්’ බවට පත්වනු ඇතැයි භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg පවසයි.

අද රාත්‍රියේ අයවැයෙන් පසු ඕස්ට්‍රේලියාව ‘ශක්තිමත් ජාතියක්’ බවට පත්වනු ඇතැයි භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg පවසයි.

Treasurer hopeful of Australia becoming ‘a stronger nation’ as he talks up tonight’s budget.

අද රාත්‍රියේ අයවැය මගින් ඕස්ට්‍රේලියානු ආර්ථිකය නැවත ගොඩනැංවීම සහ එය කොරෝනා වසංගතයෙන් සිදු වූ ආර්ථික පසුබෑමෙන් නැවත රට මුදවා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බව භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg පවසයි.

Frydenberg මහතා ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.1 ට වඩා නව ණය සීමාවක් සහ ඩොලර් බිලියන 210 ට වැඩි හිඟයක් එළිදැක්වීමට අපේක්ෂා කරන අතර එමඟින් ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමට වසර ගණනාවක් ගතවනු ඇත.

“අපගේ සැලැස්ම රැකියා උත්පාදනය කරනු ඇත,” Frydenberg මහතා අද උදෑසන කැන්බරාහි පාර්ලිමේන්තු මන්දිරයේදී පැවසීය.

“මේ සියල්ල රැකියා සම්බන්ධයෙනි. මේ සියල්ලම රැකියාවෙන් බැහැරව සිටින අයට රැකියාවකට යාමට උපකාර කිරීම ය. අපගේ සැලැස්ම මඟින් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරනු ඇත. අපගේ සැලැස්ම ආයෝජන සඳහා හේතු වනු ඇත. අපගේ සැලැස්ම ආර්ථිකය වර්ධනය කරනු ඇති අතර ඕස්ට්‍රේලියානුවන් විශ්වාසය තබන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සහතික කරනු ඇත. අපගේ සැලැස්ම ඕස්ට්‍රේලියාව වඩා ශක්තිමත් ජාතියක් බවට පත් කරනු ඇත​.”
අද රාත්‍රියේ අයවැයෙන් රැකියා විරහිත තරුණ ඕස්ට්‍රේලියානුවන් ගේ ව්‍යාපාර සඳහා වැටුප් සහනාධාර ඇතුළත් වේ. එය සැලසුම් කර ඇත්තේ වැඩි පිරිසක් නැවත සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා වන අතර අඩු හා මධ්‍යම ආදායම් ලබන අය සඳහා බදු කප්පාදු කරනු ඇත.
නව උත්පාදිත රැකියා වලින් සියයට 60ක් කාන්තාවන් සඳහා නිර්මාණය වනු ඇතැයි Frydenberg  මහතා පැවසීය.
ෆෙඩරල් රජය වික්ටෝරියා සහ නිව් සවුත් වේල්ස් සඳහා ඩොලර් බිලියන 4 කට ආසන්න මාර්ග හා දුම්රිය ව්‍යාපෘති අයවැයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.
ව්‍යාපෘති 39 ක් හරහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැගෙනහිර මුහුදු තීරය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඩොලර් බිලියන 3.8 ක් වැය වේ.

COMMENTS