උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ට වඩා ඉහළ යාමත් සමඟ දහස් ගණනක් සිඩ්නි වෙරළ තීරයට පැමිණෙති. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ට වඩා ඉහළ යාමත් සමඟ දහස් ගණනක් සිඩ්නි වෙරළ තීරයට පැමිණෙති.

උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ට වඩා ඉහළ යාමත් සමඟ දහස් ගණනක් සිඩ්නි වෙරළ තීරයට පැමිණෙති.

උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ට වඩා ඉහළ යාමත් සමඟ දහස් ගණනක් සිඩ්නි වෙරළ තීරයට පැමිණෙති.

Thousands flock to Sydney beaches as temperatures rise above 30C.

උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30 ට වඩා ඉහළ යාමත් සමඟ සිඩ්නි හි පළමු වරට වෙරළ තීරය වසා දමා ඇති අතර වෙරළ තීරයට පැමිණි ජනතාව අතර​ සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගෙන යාමේ ගැටලු පවතින බව​ සඳහන්.

North Cronulla විසින් වෙරල තීරයේ දැනටමත් ජනතාව ඇතුල් වීම වැලැක්වීම සඳහා නාම පුවරු දර්ශනය කලද දැනට ඇතුල් වී සිටින ජනතාවට පිටව යන ලෙස දැනුම් දී නැත​.

අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් හි රජයේ නිවාඩු දිනයක් වන අතර නිවාඩු සහ හිරු එළිය භුක්ති විඳීම සඳහා බොහෝ දෙනෙක් වෙරළට පැමිණ ඇත.

Cronulla Beach ප්‍රධාන සහ අනෙකුත් සියලුම Shire වෙරළ ආසන්න වශයෙන් පිරී ඇත.  සෑම මිනිත්තු 45 කට වරක් සමාජ දුරස්ථභාවය තබා ගන්නා ලෙසට නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

Wollongong අසල රාජකීය ජාතික වනෝද්‍යානයට දකුණින් ජනප්‍රිය Wattamolla Beach හි උපරිම​ පුද්ගල​ ධාරිතාවයට ළඟා වී ඇති බැවින් මාර්ගය වසා දමා ඇත.

COMMENTS