නව නිවසක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට සුභ ආරංචියක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නව නිවසක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට සුභ ආරංචියක්!

නව නිවසක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට සුභ ආරංචියක්!

නව නිවසක් සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට සුභ ආරංචියක්!

ඕස්ට්‍රේලියානු ෆෙඩරල් රජය සිය පළමු නිවාස ණය තැන්පතු යෝජනා ක්‍රමයේ තවත් ස්ථාන 10,000 ක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ඕස්ට්‍රේලියානුවන් වැඩි පිරිසකට ඔවුන්ගේ පළමු නිවහනට පැමිණීමට හැකි වේ. අද උදෑසන නිවේදනය කරන ලද මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් 6 වන විට අමතර ස්ථාන 10,000 ක් ලබා දෙනු ඇත.

පවත්නා පළමු නිවාස ණය තැන්පතු ක්‍රමය යටතේ සුදුසුකම් ලත් පළමු නිවාස ගැනුම්කරුවන්ට සියයට 5 ක් වැනි සුළු තැන්පතුවක් සහිත නව නිවසක් මිලදී ගත හැකිය.

ෆෙඩරල් රජය තැන්පතුවෙන් ඉතිරි සියයට 15 සඳහා ඇපකරුවෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි – නමුත් එම සියයට 15ට අදාල මුදල​ නිවාස හිමියන් ගෙවිය යුතුය.

අමතර ඇපකරුවන් 2021 ජුනි 30 වන දින දක්වා ලබා ගත හැකි අතර රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිසාධන සැලැස්මේ කොටසක් ලෙස තවත් ඉදිකිරීම් සහ ආධාරක රැකියා ලබා දෙනු ඇත.

ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg සහ නිවාස අමාත්‍ය Michael Sukkar කියා සිටියේ ඕස්ට්‍රේලියානුවන් බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා ඉක්මනින් නිවසකට යාමට එය උදව් වනු ඇති බවයි.

COMMENTS