ආධුනික වැටුප් සහනාධාර සඳහා එළඹෙන අයවැය මඟින් තනතුරු 100,000 ක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාරික​  Josh Frydenberg පවසයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ආධුනික වැටුප් සහනාධාර සඳහා එළඹෙන අයවැය මඟින් තනතුරු 100,000 ක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාරික​  Josh Frydenberg පවසයි.

ආධුනික වැටුප් සහනාධාර සඳහා එළඹෙන අයවැය මඟින් තනතුරු 100,000 ක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාරික​  Josh Frydenberg පවසයි.

ආධුනික වැටුප් සහනාධාර සඳහා එළඹෙන අයවැය මඟින් තනතුරු 100,000 ක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු භාණ්ඩාරික​  Josh Frydenberg පවසයි.

Apprentices and trainees to benefit from $1.2 billion wage subsidy in Tuesday’s Budget

සියලු කර්මාන්තවල ආධුනිකයින් සහ පුහුණුවන්නන් සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.2 ක වැටුප් සහනාධාර ක්‍රමයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

කොරෝනා වෛරස් වසංගතයෙන් ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අපේක්ෂාවන් ඇති බව සහතික කිරීමේ මෙම යෝජනා ක්‍රමය සියයට 50 ක වැටුප් සහනාධාරයක් ලබා දෙනු ඇත.

සහනාධාරය ඉදිරි මාස 12 සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ.

භාණ්ඩාගාරික Josh Frydenberg ඇස්තමේන්තු කර ඇති පරිදි එය නව ආධුනිකත්ව තනතුරු 100,000 ක් බිහි කරනු ඇත.

“ඒ බේකරි, කොණ්ඩා මෝස්තරකරුවන්, sparkies, ජලනල කාර්මිකයන් ලෙස වැඩ කරන අයයි” ඔහු පැවසීය.

ආධුනිකයින්ට ආධාර කිරීම සඳහා රජය දැනටමත් ඩොලර් බිලියන 2.8 ක මුල පිරීම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව Frydenberg මහතා පැවසීය.

COMMENTS