ටස්මේනියාවේ PCR ක්‍රමවේදයට හෙට සිට වෙනසක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ටස්මේනියාවේ PCR ක්‍රමවේදයට හෙට සිට වෙනසක්

ටස්මේනියාවේ PCR ක්‍රමවේදයට හෙට සිට වෙනසක්

හෙට (24) සිට, ටස්මේනියානුවන්ට සියලුම රාජ්‍ය සායනවලදී PCR පරීක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට කලින් වේලාව වෙන් කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

ඒ වෙනුවට, ඔවුන් විවෘත වේලාවන් අදාළ සායනවලට පැමිණිය හැකිය.

කොවිඩ් වසංගතය අතරතුර හඳුන්වා දුන් හදිසි බලතල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ නීති සම්මත කර ඇත.

ඒ අනුව 2022 හදිසි කළමනාකරණ සංශෝධන (තාවකාලික COVID-19 විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත මගින් McGowan රජයට COVID-19 සීමා කිරීම් නොකඩවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.

විපක්ෂය විසින් කුරිරු පනත් කෙටුම්පතක් ලෙස විස්තර කර ඇති මෙය ඔක්තෝබර් මාසයේදී සෙනට් සභාවේ විවාදයට ගනු ඇත.

(SBS)

COMMENTS