ගිය සතියේ වැඩිම කොවිඩ් මරණ වික්ටෝරියාවෙන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ගිය සතියේ වැඩිම කොවිඩ් මරණ වික්ටෝරියාවෙන්

ගිය සතියේ වැඩිම කොවිඩ් මරණ වික්ටෝරියාවෙන්

පසුගිය සතියේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ අතුරින් වැඩිම සංඛ්‍යාව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ මරණ 80 ක් ලෙසයි.

වික්ටෝරියාවෙන් ගිය සතියේ හඳුනාගෙන ඇති මුලු කොවිඩ් ආසාධිතයන් ගණන 10,360 ක්.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 14,170 ක් සහ මරණ 69 ක් සටහන්වී තිබෙනවා.

ACT ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 730 ක් වාර්තා වි තිබෙනවා.

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් ආසාධිතයන් 3,037 ක් සහ මරණ 23 ක් සටහන්වී තිබෙනවා.

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයෙන් ආසාධිතයන් 9166 ක් සහ මරණ 37 ක් සටහන්වී තිබෙනවා.

COMMENTS