ක්වන්ටාස් vegetarian meal නොදීම අත්හිටුවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වන්ටාස් vegetarian meal නොදීම අත්හිටුවයි

ක්වන්ටාස් vegetarian meal නොදීම අත්හිටුවයි

අභ්‍යන්තර කෙටි ගමනාන්ත ගුවන් ගමන්වලදී නිර්මාංශික (vegetarian) ආහාර ලබානොදීමට ගත් තීරණය වෙනස් කිරීමට ක්වන්ටාස් ගුවන් සේවය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එවැනි ආහාර සහ කෙටි ආහාර (snacks) ලබාදීම වැඩි කිරීමටයි ඔවුන් පියවර ගෙන ඇත්තේ.

පැය 3 1/2 ට අඩු කාලයක් ගතවන ගුවන් ගමන් සඳහා නිර්මාංශික ආහාර ලබාදීම අත්හිටුවීමට ක්වන්ටාස් ගුවන් සමාගම පසුගියදා තීරණය කලා.

එහෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි මහජන විරෝධයක් එල්ලවිම හමුවේ එම තීරණය වෙනස් කිරීමටයි ඔවුන්ට සිදුවී ඇත්තේ.

සියල්ලන්ට වඩා මහජන අදහස් ප්‍රමුඛත්වයෙහි ලා කටයුතු කිරීම ක්වන්ටාස් සමාගමේ මූලික අපේක්ෂාව බවයි එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

COMMENTS