වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට $ 125 ක තෑග්ගක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට $ 125 ක තෑග්ගක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට $ 125 ක තෑග්ගක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ආහාර පාන සහ විනෝදාස්වාද වැඩසටහන (Dining and Entertainment) යළිත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ යටතේ එක් පුද්ගලයෙකුට ආහාර පාන සහ විනෝදාස්වාදය සඳහා තමන් ගෙවූ බිල්පත්වලින් ඩොලර් 125 ක් දක්වා නැවත ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇති.

මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට නම් අදාළ ව්‍යාපාරයේ නම, මිලදී ගත් දිනය, මිලදී ගත් ද්‍රව්‍ය සහ ගණුදෙනු එකතුව ඇතුළත් රිසිට්පතක් එම වෙළෙඳ සලෙන් ලබා ගත යුතුයි.

ඩොලර් 40 ට වැඩි ඕනෑම මිළදී ගැනීමක් මීට වලංගු වන අතර එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 125 ක් දක්වා උපරිම මුදලක් නැවත ලබාගත හැකියි.

ඒ සඳහා ඩොලර් 40 ට වැඩි බිල්පත් අවස්ථා කිහිපයකදී වුවද ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

එමෙන්ම තනි මිලදී ගැනීමකදී ඩොලර් 500 ක් හෝ ඊට වැඩි වියදමක් සිදු කරන්නේ නම්, එක් බිල්පතක් යොමු කිරීමෙන් ඩොලර් 125 ක මුදල එකවර ආපසු ලබා ගත හැකියි.

මෙම වැඩසටහනට වෙන්කරන ලද සියලූම අරමුදල් අවසන් වනතුරු හෝ ලබන දෙසැම්බර් 16 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රී දක්වා මෙම වරප්‍රසාදය ලබා දීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

සුපිරි වෙළඳසැල්, එළවලූ හා පලතුරු වෙළෙඳ සැල්, සිල්ලර වෙළඳසැල්, ඉන්ධන පිරවුම් ස්ථාන, රසකැවිලි වෙළඳසැල් සහ ඇසුරුම් කළ ආහාර වෙළඳසැල් වලින් මිලදී ගන්නා ආහාර සඳහා මෙලෙස ආපසු මුදල් ලබාගත හැකි වන්නේ නැහැ.

එමෙන්ම විනෝදාස්වාදය යටතේ කැසිනෝ සහ සූදු ක්‍රීඩා ස්ථාන සඳහා වැය කරන මුදල් වෙනුවෙන්ද මෙලෙස ආපසු මුදල් අයදුම් කල නොහැකිවනු ඇති.

COMMENTS