ලංකාවේ උද්ධමනය පළමුවරට 70% පනී – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලංකාවේ උද්ධමනය පළමුවරට 70% පනී

ලංකාවේ උද්ධමනය පළමුවරට 70% පනී

අගෝස්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය සියයට 70.2 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය ජූලි මාසයේදී එය පැවතියේ සියයට 66.7 ක් ලෙසයි.

ජන හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව අද නිකුත් කල නවතම වාර්තාවේ මේ බව සඳහන්.

ආහාර උද්ධමනය අගෝස්තු මාසයේදී සියයට 84.6 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එය ජූලි මාසයේදී පැවතියේ සියයට 82.5 ක් ලෙසයි.

COMMENTS