ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය​ ඔක්තෝබර් 26 වන දින බොහෝ ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රදේශවලට දේශසීමා විවෘත කිරීමට නියමිතය. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය​ ඔක්තෝබර් 26 වන දින බොහෝ ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රදේශවලට දේශසීමා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය​ ඔක්තෝබර් 26 වන දින බොහෝ ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රදේශවලට දේශසීමා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය​ ඔක්තෝබර් 26 වන දින බොහෝ ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රදේශවලට දේශසීමා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

Tasmania plans to reopen borders to ‘low risk’ states on October 26.

ටස්මේනියා ප්‍රාන්තය සිය දේශසීමා ආරක්ෂිත හා  කොරෝනා වයිරසය සඳහා​ අඩු අවදානම් සහිත රාජ්‍යයන් සඳහා ඔක්තෝබර් 26 වන දින සිට නැවත විවෘත කරනු ඇත.

මහජන සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව, ක්වීන්ස්ලන්තය, බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව, උතුරු දේශසීමාව සහ ACT සඳහා ඔක්තෝබර් 26 වන දින රජය සිය දේශසීමා විවෘත කරන බව ටස්මේනියා අගමැති Peter Gutwein මහතා පැවසීය.

නිව් සවුත් වේල්ස්හි තත්වය යහපත් යැයි පෙනෙන්නට තිබුණද, ඉදිරි සතිය තුළ ඒ පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් පසුවන බව ඔහු පැවසීය.

COMMENTS