ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා දොරටු නිව් සවුත් වේල්ස් වැසියන්ට ළඟදීම විවෘත කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා දොරටු නිව් සවුත් වේල්ස් වැසියන්ට ළඟදීම විවෘත කෙරේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා දොරටු නිව් සවුත් වේල්ස් වැසියන්ට ළඟදීම විවෘත කෙරේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා දොරටු නිව් සවුත් වේල්ස් වැසියන්ට ළඟදීම විවෘත කෙරේ. Plans for Queensland to reopen the border to all of NSW.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජා සම්ප්‍රේෂණය මඟින් දින 28 ක් කොරෝනා ආසාදිතයින් අඛණ්ඩව වාර්තා නොවූවොත්  නොවැම්බර් 1  සිට​ මුළු නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයටම ක්වීන්ස්ලන්ත දේශ සීමා​ නැවත විවෘත කිරීමට සූදානම් වේ.

ක්වීන්ස්ලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය Annastacia Palaszczuk විසින් “COVID Safe Future” මාර්ග සිතියමකින් ප්‍රාන්තය නැවත විවෘත කිරීමේ අදියරයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

අද සවස 4.00 සිට ප්‍රාන්තය පුරා බාර් සහ අවන්හල්වල සිටගෙන, කෑමට සහ බීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

නොවැම්බර් 1 වනදා ආරම්භ වන 5 වන අදියර සඳහා පුද්ගලික රැස්වීම් සඳහා පුද්ගලයින් 40 දෙනෙකුට සහ මංගල උත්සවවලදී 40 දෙනෙකුට නර්තනය සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

 

COMMENTS