වික්ටෝරියා හි සරණාගතයින් සහ තාවකාලික සංක්‍රමණිකයින් සඳහා කොරෝනා වයිරස් දුෂ්කරතා ගෙවීම දෙගුණයකින් වැඩි කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හි සරණාගතයින් සහ තාවකාලික සංක්‍රමණිකයින් සඳහා කොරෝනා වයිරස් දුෂ්කරතා ගෙවීම දෙගුණයකින් වැඩි කෙරේ.

වික්ටෝරියා හි සරණාගතයින් සහ තාවකාලික සංක්‍රමණිකයින් සඳහා කොරෝනා වයිරස් දුෂ්කරතා ගෙවීම දෙගුණයකින් වැඩි කෙරේ.

 

සරණාගතයින් සහ තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් ඇතුළු අවදානමට ලක්විය හැකි වික්ටෝරියානු ප්‍රජාවන්ට ලබා දෙන ඩොලර් 400 ක අතිශය දුෂ්කරතා ආධාර ගෙවීම අද ඩොලර් 800 දක්වා වැඩි කෙරේ.

“මෙය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කර ඇත්තේ පළාත් සහ තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් සහ ලේඛනගත නොවූ සංක්‍රමණිකයන් වෙත ය” යනුවෙන් අමාත්‍ය Luke Donnellan පැවසීය.

ෆෙඩරල් රජයේ JobSeeker සහ JobKeeper වැඩසටහන් මගින් ආවරණය නොවන තාවකාලික සංක්‍රමණිකයන් 8,000 කට වැඩි පිරිසක් දැනටමත් ඩොලර් මිලියන​ 3.3 ක පිරිවැයකට මෙම​ දුෂ්කරතා ආධාර ගෙවීම් සඳහා ප්‍රවේශ වී ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් මිලියන 1.1 ක් සිටින බවට ගණන් බලා තිබේ.

COMMENTS