වසර 16කින් පසු සුනාමියෙන් අතුරුදහන් වූ පුතා මවට නැවත හමුවේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වසර 16කින් පසු සුනාමියෙන් අතුරුදහන් වූ පුතා මවට නැවත හමුවේ.

වසර 16කින් පසු සුනාමියෙන් අතුරුදහන් වූ පුතා මවට නැවත හමුවේ.

වසර 16කින් පසු සුනාමියෙන් අතුරුදහන් වූ පුතා මවට නැවත හමුවේ. The son who disappeared from the tsunami after 16 years is reunited with his mother.

2004 දෙසැම්බර් 26 වැනිදා සුනාමි අනතුරෙන් අම්පාරේ සමන්තුරේ ජීවත් වූ අබුසාලි සිත්ති හමාලියා ගේ පුත් රාසීන් මොහොමඩ් අක්‍රම් රිස්කාන් අතුරුදහන් විය​. අබුසාලි එවකට සේවයේ යෙදෙමින් සිටියේ අම්පාරේ රෝහලක ය. නමුත් ඇයට​ සුනාමිය හේතුවෙන් සමන්තුරේ ප්‍රදේශයට යෑම අති දුෂ්කර විය.

ඇය දින තුනකට පසු සිය නිවස තිබූ ප්‍රදේශයට ගිය ද ඇයගේ පවුලේ අය එහි නොවීය. නමුත් තම පුතු අම්පාරේ රෝහලක සිටින බවට ඇයට ආරංචියක් ලැබිණි. ඒ අනුව එහි ගිය ඇයට අසන්නට ලැබුණේ වෙනත් කෙනෙක් එම දරුවා රැගෙන ගොස් ඇති බවය.

කෙසේ වෙතත් අබුසාලි තම පුතු සෙවීමට ගත් දැඩි උත්සාහය හේතුවෙන් නැවතත් තම පුතාව අවුරුදු 16කට පසු හමු වී ඇත​.

 

 

COMMENTS