බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා වයිරස් දේශ සීමා ලිහිල් කරයි; වික්ටෝරියානු සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායනය අනිවාර්ය නොවේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා වයිරස් දේශ සීමා ලිහිල් කරයි; වික්ටෝරියානු සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායනය අනිවාර්ය නොවේ.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා වයිරස් දේශ සීමා ලිහිල් කරයි; වික්ටෝරියානු සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායනය අනිවාර්ය නොවේ.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාව කොරෝනා වයිරස් දේශ සීමා ලිහිල් කරයි; වික්ටෝරියානු සංචාරකයින් සඳහා හෝටල් නිරෝධායනය අනිවාර්ය නොවේ. WA eases coronavirus border restrictions; hotel quarantine won’t be mandatory for Victorian travellers.

බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති Mark McGowan වික්ටෝරියා සහ නිව් සවුත් වේල්ස් වලින් ප්‍රාන්තයට ඇතුළුවීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයින්ට දැඩි සීමාවන් ලිහිල් කිරීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති නමුත් “අනවශ්‍ය ලෙස ඉක්මන් නොවන” බවට අනතුරු ඇඟවීය.

ඔක්තෝබර් 5 වන සඳුදා සිට වික්ටෝරියා සිට බටහිර ඕස්ට්‍රේලියා වෙත ගමන් කරන පුද්ගලයින්ට තමන්ගේ වියදමින් හෝටලයක නිරෝධායනය වීම අවශ්‍ය නොවේ. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට නිවසක් වැනි “සුදුසු පරිශ්‍රයක” දින 14 ක ස්වයං හුදකලාවීමට ඉඩ දෙනු ඇත.

මෙලෙස නිවෙස් වල ස්වයං නිරෝධායනය වීම නිසියාකාරව වනවාද යන්න සොයා බැලීම සඳහා “G2G Now” යෙදුමක් (app) බටහිර ඕස්ට්‍රේලියා පොලීසිය විසින් හඳුන්වා දීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් සංචාරකයින් සඳහා නීති රීති අනෙකුත් සියලුම ප්‍රාන්තවලින් ගමන් කිරීමට අදාළ නීතිරීතිවලට අනුකූල වන බව McGowan මහතා පැවසීය.

COMMENTS