ඔස්ටේ්‍රලියා Citizen අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ නවතම කාලවකවානු මෙන්න

ඔස්ටේ්‍රලියානු පුරවැසිභාව අයදුම්පත් සලකා බැලීම සම්බන්ධ නවතම තොරතුරු කිහිපයක් ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය ජූලි 31 වන දින වන විට ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පැවති පුරවැසිභාව අයදුම්පත් ප්‍රමාණය 123,640 ක්.

සාමාන්‍ය සුදුසුකම් සහ වෙනත් තත්ත්වයන් යටතේ පුරවැසිභාවය සඳහා යොමු කළ අයදුම්පත් 120,197 ක් සහ සම්භවය අනුව පුරවැසිභාවය සඳහා යොමු කළ අයදුම්පත් 3,443 ක් ඒ අතර වනවා.

සාමාන්‍ය සුදුසුකම් සහ වෙනත් තත්ත්වයන් යටතේ වන ඛාණ්ඩය හරහා යොමු කර ඇති අයදුම්පත්වලින් 90% ක්ම මාස 18 ක කාලයක් තුළ සලකා බැලෙන බව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

සම්භවය අනුව යොමු කර ඇති අයදුම්පත්වලින් 90% ක්ම මාස 04 ක කාලයක් තුළ සලකා බැලෙනු ඇති.

පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලයට බලපාන සාධක කිහිපයක්ද ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අවශ්‍ය සියලූම ලියකියවිලි ඇතුළුව සම්පූර්ණ අයදුම්පතක් ලබා දී තිබීම / වැඩිදුර තොරතුරු හෝ ලේඛන ඉල්ලා සිටින විට අයදුම්කරුවන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය ඉන් ප්‍රධාන වනවා.

එමෙන්ම ලබා දී ඇති තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමට ගතවන කාලය සහ සාමාන්‍යයෙන් චරිත සහ ජාතික ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සඳහා වෙනත් ආයතනවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය ද තවත් සාධක 02 ක්.

-SBS-

Latest news

ඔස්ට්‍රේලියාවත් කැනඩාව මෙන් සරල සංක්‍රමණ පද්ධතියකට යන ළකුණු

කැනඩාව විසින් දැනට භාවිත කරන ආකාරයේ සරල සංක්‍රමණ නීති පද්ධතියක් ඉතාම නුදුරේදී ඔස්ට්‍රේලියාව විසින්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා.

Read More »
Latest news

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »
Latest news

Today’s Top Stories – Monday 29th May, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »