එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්‍ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ​ දේශපාලනයෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්‍ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ​ දේශපාලනයෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්‍ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ​ දේශපාලනයෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්‍ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ​ දේශපාලනයෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කරයි. Former United National Party (UNP) MP Sujeewa Senasinghe decides to retire from politics.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පත්වූ මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ සුජීව සේනසිංහ දේශපාලනයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

සමඟි ජන බලවේගය පිහිටුවීම සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරිකයෙකු වූ ඔහු සමඟි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයාද විය.

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සමඟි ජන බලවේගයෙන් තරඟ කළද ඔහු ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා පාර්ලිමේන්තු අසුනද අහිමිවිය.

ඉදිරියේදී තමා දේශපාලනය කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවන බවත් තම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයක් ගත කරමින් සිටින බවට තීරණය කළ බව සුජීව සේනසිංහ මහතා තවදුරටත් සඳහන් කලේය​.

COMMENTS