ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන්ට දුරකථන වලින් පහත සඳහන් භයානක යෙදුම්(android apps) ඉවත් කර ගන්නා ලෙසට උපදෙස්!

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන්ට දුරකථන වලින් පහත සඳහන් භයානක යෙදුම්(android apps) ඉවත් කර ගන්නා ලෙසට උපදෙස්! Android users urged to delete these ‘malicious’ apps immediately!

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන්ට ඔවුන්ගේ දුරකථන වලින් භයානක යෙදුම් දුසිමකට වඩා අතින් මකා දමන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

ආරක්ෂක පර්යේෂකයන් මෘදුකාංග malware මඟින් ආසාදනය වී ඇති බව සොයා ගැනීමෙන් පසුව Google සමාගම විසින් මේ සතියේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම් 17 ක් Play Store එකින් ඉවත් කළේය.

මෙම යෙදුම් හි spyware නිර්මාණය කර ඇත්තේ කෙටි පණිවුඩ, සම්බන්ධතා ලැයිස්තු සහ උපාංග තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා බව ආරක්ෂක පර්යේෂණ ආයතනයක් වන Zscaler පැවසීය.

එම යෙදුම් 17 වන්නේ:

 • All Good PDF Scanner
 • Mint Leaf Message-Your Private Message
 • Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
 • Tangram App Lock
 • Direct Messenger
 • Private SMS
 • One Sentence Translator – Multifunctional Translator
 • Style Photo Collage
 • Meticulous Scanner
 • Desire Translate
 • Talent Photo Editor – Blur focus
 • Care Message
 • Part Message
 • Paper Doc Scanner
 • Blue Scanner
 • Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
 • All Good PDF Scanner

 

NSWහිදී මෝර ප්‍රහාරයට ලක්වූ Surfing ක්‍රීඩකයාගේ පාදයක් වෙරළට ගසාගෙන එයි

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පෝට් මැක්වාරි හිදී (Port Macquarie) මෝරෙකුගේ ප්‍රහාරයකට ලක්වූ සර්ෆින් ක්‍රීඩකයෙකුගේ පාදයක් වෙරළ තීරයට ගසාගෙන ඒමේ සිදුවීමක් වාර්තා වනවා.

Read More »