සිඩ්නි වරාය පාලමේ නඩත්තු සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි වරාය පාලමේ නඩත්තු සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය

සිඩ්නි වරාය පාලමේ නඩත්තු සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය

සිඩ්නි වරාය පාලමේ නඩත්තු සහ සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සාර්ථකත්වය මත නිවු සවුත් වේල්ස් හි සෙසු ගොඩනැගිලි අධීක්ෂණයටද එම තාක්ෂණය යොදාගැනීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

මෙම ඩ්‍රෝන යානා කෘත්‍රිම බුද්ධිය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත වීමද විශේෂත්වයක්.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය තුළ පාලම් 6000 ක් පමණ පවතින අතර ඒවායෙන් ඇතැම් පාලම්වල සියුම් කොටස් නිරීක්ෂණයේදී පවතින අපහසුතා මෙමගින් මගහරවාලීමද අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

සෑම ඩ්‍රෝනයක්ම ජලයට ඔරොත්තු දෙන කැමරා 06 කින් සමන්විතයි.

COMMENTS