මෙල්බන් ඉදි කිරීම් සේවකයන් ලොව ඉහළම වැටුප් ලබන්නන් අතරට

මෙල්බන් ඉදි කිරීම් සේවකයන් ලොව ඉහළම වැටුප් තලවල සිටින පිරිසක් බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම වැටුප් ප්‍රතිශතය වන පැයට ඩොලර් 124 ක් ඔවුන් විසින් උපයන බවයි සඳහන් වන්නේ.

යුරෝපය සහ අමෙරිකාව හා සැසඳීමේදීත් එම කලාපවල වැඩිම වැටුප් ප්‍රතිශතයන් හා මෙල්බන් ඉදි කිරීම් කර්මාන්තයේ සේවක වැටුප් හා සමානවීම විශේෂත්වයක්.

ලොව පුරා සංසන්දය කිරීමේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ විදුලි කාර්මිකයන් වසරකට ඩොලර් 240,000 ක් / වඩු කාර්මිකයන් වසරකට ඩොලර් 220,000 ක් ලෙස වැටුප් උපයනවා.

එහෙත් මෙල්බන් හි ඉදි කිරීම්ප සේවකයන් සිටින්නේ ඔවුන්ටත් වඩා ඉහළිනුයි.

රැකියාවේ ඇති අවධානම් තත්වය හා සේවක හිගය මීට ප්‍රධාන හේතුවයි.

Today’s Top Stories – Thursday 08th June, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ මෙහෙයුම් 2026 සිට

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ සිට ගුවන් ගමන් සිදුකිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කල පළමු ගුවන් සමාගම් දෙක බවට ක්වන්ටාස් සහ ජෙට් ස්ටාර් පත්වී තිබෙනවා.

Read More »