ක්වීන්ස්ලන්තය පාසල් නිවාඩු කාලය සඳහා NSW හි සමහර ප්‍රදේශවලට සිය දේශ සීමාව නැවත විවෘත කිරීමට​ සූදානම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ක්වීන්ස්ලන්තය පාසල් නිවාඩු කාලය සඳහා NSW හි සමහර ප්‍රදේශවලට සිය දේශ සීමාව නැවත විවෘත කිරීමට​ සූදානම්!

ක්වීන්ස්ලන්තය පාසල් නිවාඩු කාලය සඳහා NSW හි සමහර ප්‍රදේශවලට සිය දේශ සීමාව නැවත විවෘත කිරීමට​ සූදානම්!

ක්වීන්ස්ලන්තය පාසල් නිවාඩු කාලය සඳහා NSW හි සමහර ප්‍රදේශවලට සිය දේශ සීමාව නැවත විවෘත කිරීමට​ සූදානම්!
Queensland is set to re-open its borders to some parts of the NSW for the school holidays!

ක්වීන්ස්ලන්ඩ්-නිව් සවුත් වේල්ස් දේශසීමා බුබුල(border bubble) Byron Bay, Lismore, Richmond Valley, Glen Innes සහ Ballina යන​ පළාත් පාලන ප්‍රදේශ දක්වා ඔක්තෝබර් 1 වනදා අලුයම 1.00 සිට ව්‍යාප්ත කරන බව ක්වීන්ස්ලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය Annastacia Palaszczuk ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Jeannette Young පැවසුවේ එම ප්‍රදේශවල
කොරෝනා ආසාදිතයින් අඩු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීම​ මෙලෙස සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට හේතු වූ බවයි.

COMMENTS