ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR ගත හැකි ACT Critical Skills ලැයිස්තුව අලුත් වෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සහ රැකියා වීසා හිමිකරග හැකි Australian Capital Territory (ACT) හි Critical Skills ලැයිස්තුව යාවත් කාලීන කර තිබේ.

මෙය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරනු ලැබුවේ 2022 වසරේ ජනවාරි මස අගදීය.

පසුගිය ජුනි 24 වන දින යාවත්කාලීන කෙරුණු මෙම ACT Critical Skills ලැයිස්තුව එදින සිට නැවත යාවත්කාලීන කෙරෙන තෙක් ක්‍රියාත්මක වේ.

ACT හි නිපුණතා සංක්‍රමණික වැඩසටහන මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ Canberra Matrix ලකුණු ක්‍රමයක් මත පදනම් වෙමිනි.

Details : https://www.act.gov.au/migration/resources/canberra-matrix-invitation-round

Latest news

ඔස්ට්‍රේලියාවත් කැනඩාව මෙන් සරල සංක්‍රමණ පද්ධතියකට යන ළකුණු

කැනඩාව විසින් දැනට භාවිත කරන ආකාරයේ සරල සංක්‍රමණ නීති පද්ධතියක් ඉතාම නුදුරේදී ඔස්ට්‍රේලියාව විසින්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා.

Read More »
Latest news

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »
Latest news

Today’s Top Stories – Monday 29th May, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »