ලාංකික නිෂී ට නවසීලන්තයේදී ඉහළම සම්මානයක්

නවසීලන්තයේ පැවති 08 වන ක්‍රීඩා – ප්‍රජා – කලා සහ සංස්කෘතික සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික නිෂි රණතුංගට විශිෂ්ඨතා සම්මානයක් හිමිවී තිබෙනවා.

ඇයට මීට පෙරද සම්මාන රැසක්ම හිමිවී තිබුණා.

නිෂි රණතුංග මෙවර Mrs New Zealand universe තරගයටද ඉදිරිපත් වි සිටිනවා.

නර්තනය වැනි අංග රැසකින් දක්ෂතා දක්වන්නියක් ලෙසයි නිෂි රණතුංග සැළකෙන්නේ.

https://www.facebook.com/nishiranathunganzsl/posts/413146014072321?__cft__[0]=AZVi2BPn–A6U2qrDMjU7XJir_BbAZK7vhisNyQ9vRlWCvCuzU08-o3o5_1ubz7SRg26O3avYUuBFhrWV7WN7CyZiWuy1KKaxf5E5nT9kzRMkaa–fUxuRW9NJsu8x7Gsr-76VIPGXQdw2z2l3_LW6MLtgrRMzwC9DHZlyumlsFUGA&__tn__=%2CO%2CP-R

Latest news

ඔස්ට්‍රේලියාවත් කැනඩාව මෙන් සරල සංක්‍රමණ පද්ධතියකට යන ළකුණු

කැනඩාව විසින් දැනට භාවිත කරන ආකාරයේ සරල සංක්‍රමණ නීති පද්ධතියක් ඉතාම නුදුරේදී ඔස්ට්‍රේලියාව විසින්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවට වාර්තා පළවනවා.

Read More »
Latest news

LIVE : Ausලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සජීවීව දැන්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන ඔබ අද දිනය ආරම්භයේ දැනගතම යුතු ප්‍රවෘත්ති ඇතුළත් Aus ලංකා රේඩියෝ උදාසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට දැන් සවන් දෙන්න.

Read More »
Latest news

Today’s Top Stories – Monday 29th May, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »