ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක්- ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරළියකට සූදානම් වෙමු. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක්- ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරළියකට සූදානම් වෙමු.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක්- ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරළියකට සූදානම් වෙමු.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක්- ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරළියකට සූදානම් වෙමු.
A request from President Gotabaya Rajapaksa: Let’s prepare for a development shift with a change of attitude.

ජනාධිපතිතුමා ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව පසුගිය 17 වැනිදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී පැවසුවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙඅංශයේම මන්දගාමී ක්‍රියාකාරීත්වය කණගාටුවට කරුණක් බවයි.

එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇත්තේ රටටම ඇති පොදු ප්‍රශ්නය කිසිවෙකු නිසි ලෙස​ වැඩ නොකිරීම බවයි.

කොළඹ නගරයේ සහ තදාසන්න නගර කිහිපයක සිදු කෙරෙමින් පවතින ඉදිකිරීම් සෑම දවසකම එකම මට්ටමක තිබීම ඊට නිදසුනක් බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිතුමා අරඹා ඇති සියලු ඉදිකිරීම් කඩිනමින් නිම කළ යුතු බව ද පැවසුවේය.

තවද ජනාධිපතිතුමා ආකල්ප වෙනසක් සමග සංවර්ධන පෙරළියකට සූදානම් වන ලෙස ද ඉල්ලීමක් සිදු කළේය​.

COMMENTS