අධ්‍යාපන – සංක්‍රමණ තොරතුරු රැසක් සමග Tingo Education & Migration Information Day ලබන 16 දා

Tingo Education Australia සංවිධාන කරන අධ්‍යාපන සහ සංක්‍රමණ තොරතුරු දිනය – “Education & Migration Information Day” අඛණ්ඩව 02 වන වරටත් මෙවරත් සංවිධාන කර තිබෙනවා.

ලබන 16 වනදා පස්වරු 01 සිට පස්වරු 05 දක්වා Level 5/555 La Trobe St, Melbourne VIC 3000 හි පිහිටා ඇති William Angliss Conference Centre හිදී එය පැවැත්වෙනු ඇති.

අධ්‍යාපන අවස්ථා – ශිෂ්‍යත්ව – වට්ටම් සහිත පාඨමාලා ගාස්තු – ස්ථිර පදිංචියට ඇති මාර්ග වැනි කරුණු රැසක් පිළිබඳ මෙහිදී තොරතුරු ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදාවනු ඇති.

විශ්ව විද්‍යාල – TAFE සහ පාසල් 20 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මීට සහභාගී වීමට නියමිතයි.

පාඨමාලා වෙනස් කර ගැනීම සම්බන්ධ උපදේශාත්මක තොරතුරු සහ සංක්‍රමණ නියෝජිතයන් සමග One-on-One ක්‍රමයට පැවැත්වෙන උපදේශන සැසි මෙහිදී සංවිධාන කර තිබෙනවා.

ශිෂ්‍ය වීසා – TR අයදුම්පත් සහ Tax Lodgment සඳහා වවුචරපත් 100 ක් බැගින් දිනාගැනීමටත් ඔබට මෙහිදී අවස්ථාව උදාවනවා.

ඇතුලුවීම සම්පූර්නයෙන්ම නොමිළයේ වන අතර පහත Link එකට පිවිසීමෙන් ඔබටත් ලියාපදිංචි විය හැකියි.

https://www.eventbrite.com.au/e/education-migration-expo-2022-tickets-356852564627?fbclid=IwAR1vHqt4L80SWAw-WqiukuvFFVfoLIoFDXOJwMp0j_q30qmurT6GxxTi5Zk

Today’s Top Stories – Thursday 08th June, 2023

ඔස්ට්‍රේලියාව – ශ්‍රී ලංකාව සහ ලොව පුරා අද දිනය තුළ වාර්තා වූ සිදුවීම් අතුරින් වැදගත්ම පුවත් එකතුව

Read More »

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ මෙහෙයුම් 2026 සිට

බටහිර සිඩ්නි නව ගුවන් තොටුපළේ සිට ගුවන් ගමන් සිදුකිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කල පළමු ගුවන් සමාගම් දෙක බවට ක්වන්ටාස් සහ ජෙට් ස්ටාර් පත්වී තිබෙනවා.

Read More »