අද​ (19/09) සිට 22 වැනිදා දක්වා මුහුදුයාමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවට දැනුම්දීමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද​ (19/09) සිට 22 වැනිදා දක්වා මුහුදුයාමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවට දැනුම්දීමක්

අද​ (19/09) සිට 22 වැනිදා දක්වා මුහුදුයාමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවට දැනුම්දීමක්

අද​ (19/09) සිට 22 වැනිදා දක්වා මුහුදුයාමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවට දැනුම්දීමක්
The Meteorological Department of Sri Lanka has instructed the fishing and naval community to refrain from going to sea from today (19/09) to 22/09

මෙලෙස අනතුරු අඟවා ඇත්තේ ඊසාන දිග බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතින නිසාවෙන් බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන් මධ්‍යම, ඊසාන සහ නැගෙනහිර බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා තද සුළං සහ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් මේ හේතුවෙන් මෙම මුහුදු ප්‍රදේශ රළු විය හැති බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දේ.

එම නිසා මුහුදු ප්‍රදේශවල මේ වන විටත් ධීවර සහ නාවුක කටයුතුවල යෙදෙමින් සිටින යාත්‍රාවලට හැකි ඉක්මණින් වාඩාත් ආරක්ෂිත මුහුදු ප්‍රදේශ වෙත යාත්‍රා කරන ලෙසද තවදුරටත් දැනුම් දී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

COMMENTS