වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති කඩ කරමින් (5km සීමාව​) සංචාරයේ යෙදුනු නිවෙස් 5ක් Casey නගර සීමාව තුලින් හමුවේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති කඩ කරමින් (5km සීමාව​) සංචාරයේ යෙදුනු නිවෙස් 5ක් Casey නගර සීමාව තුලින් හමුවේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති කඩ කරමින් (5km සීමාව​) සංචාරයේ යෙදුනු නිවෙස් 5ක් Casey නගර සීමාව තුලින් හමුවේ.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති කඩ කරමින් (5km සීමාව​) සංචාරයේ යෙදුනු නිවෙස් 5ක් Casey නගර සීමාව තුලින් හමුවේ.
Casey coronavirus cluster centres on five Melbourne households that broke the 5km limit and home-visit rules

වික්ටෝරියා හි Casey නගර සීමාව ඇතුලත​ Hallam, Clyde, Narre Warren South සහ​ Cranbourne North යන නගරයන් තුල පිහිටා ඇති නිවෙස්​ පහක පදිංචිකරුවන් ඔවුන්ගේ නිවසේ සිට කිලෝමීටර් 5 ක සීමාව කඩ කරමින් එකිනෙකා මුණගැසී​ නීති කඩ කළ බව වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය බලධාරීහු පවසති.

මෙම නීති උල්ලංගනය කිරීම නිසා කොරෝනා රෝගීන් 34 ක් දැනට Casey නගර සීමාව ආශ්‍රිතව වාර්තා වී තිබේ.

තවදුරටත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සඳහන් කර ඇත්තේ මෙම කොරෝනා ආසාදිතයින් Dandenong, Casey සහ Fountain Gate Shopping Centre හි සැරිසා ඇති බවයි.

Casey ප්‍රදේශ වාසීන් හට​ COVID-19 රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් පරීක්ෂා කර බලන ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

COMMENTS