වික්ටෝරියා-නිව් සවුත් වේල්ස් දේශසීමා පදිංචිකරුවන් සඳහා කොරෝනා නීති සීමාවන් ලිහිල් කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා-නිව් සවුත් වේල්ස් දේශසීමා පදිංචිකරුවන් සඳහා කොරෝනා නීති සීමාවන් ලිහිල් කෙරේ

වික්ටෝරියා-නිව් සවුත් වේල්ස් දේශසීමා පදිංචිකරුවන් සඳහා කොරෝනා නීති සීමාවන් ලිහිල් කෙරේ

වික්ටෝරියා-නිව් සවුත් වේල්ස් දේශසීමා පදිංචිකරුවන් සඳහා කොරෝනා නීති සීමාවන් ලිහිල් කෙරේ.
Restrictions eased for Victoria-NSW border residents

දේශසීමා කලාපය තුළ පදිංචිකරුවන්ට නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඉඩ දීම සඳහා එන්එස්ඩබ්ලිව් / වික්ටෝරියානු දේශ සීමාවේ කොරෝනා නීති සීමාවන් අද (17/09) සිට ලිහිල් කරනු ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Brad Hazzard පැවසුවේ කලාපීය වික්ටෝරියා හි සීමාවන් ලිහිල් කිරීමෙන් පසුව මෙම වෙනස්කම් සිදු වූ බවයි.

මෙම වෙනස්කම් යටතේ Pleasant Hills, Lockhart, Benalla, Bright සහ Mount Beauty අවට ප්‍රදේශ කීපයක් මෙම දේශසීමා කලාපය ඇතුලත් කිරීමට කටයුතු කරන බව Brad Hazzard මහතා පැවසීය.

තවදුරටත් ක​ලාපීය වික්ටෝරියා හි පදිංචිකරුවන් නිව් සවුත් වේල්ස් හි සිටියදී නිවසේ රැඳී සිටීමේ උපදෙස් වලට අනුකූල වීමට බැඳී නොසිටිනු ඇත.

COMMENTS