වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Brett Sutton මහතා විසින් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Casey නගරයේ ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Brett Sutton මහතා විසින් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Casey නගරයේ ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්

වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Brett Sutton මහතා විසින් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Casey නගරයේ ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්

වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Brett Sutton මහතා විසින්ි වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ Casey නගරයේ ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්
Most local government areas across Melbourne are recording declining coronavirus case numbers, but a small spike in the City of Casey has caught health authorities’ attention

වික්ටෝරියා හි ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිලධාරි Brett Sutton, Narre Warren සහ Hallam හි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන්ට කොරෝනා වෛරස් රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් වහාම​ පරීක්ෂා කර බලන ලෙසයි.
මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ පසුගිය සඳුදා දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණනෙන් හතරෙන් එකක්ම වාර්තා වී ඇත්තේ මෙම නගර සීමාවන් ගෙනි. එනම්, වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් 35 දෙනාගෙන් 9ක් Narre Warren සහ Hallam නගරයන් ගෙන් වාර්තා විය.
තවදුරටත් Brett Sutton මහතා පැවසුවේ මෙම ප්‍රදේශයන් හි ප්‍රජාව අතර කොරෝනා රෝගය පැතිර යාමට වඩාත් ඉඩකඩ පවතින බවයි.

COMMENTS