නිවස විකුණන්න යන 55 ට වැඩි අයට සුභ පණිවිඩයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවස විකුණන්න යන 55 ට වැඩි අයට සුභ පණිවිඩයක්

නිවස විකුණන්න යන 55 ට වැඩි අයට සුභ පණිවිඩයක්

ඉදිරි මැතිවරණයෙන් ජයගතහොත් නව නිවාස ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පාලක ලිබරල් සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු 55 ට වැඩි ජනතාව වෙනුවෙන් එමගින් පහසුකම් සැළසීමට නියමිතයි.

මේ යටතේ ඔවුන්ට සිය නිවස අලෙවි කර අමතර ඩොලර් ලක්ෂ 03 ක මුදලක් සිය superannuation හි ආයෝජනයට අවස්ථාව උදාවනු ඇති.

දැනට මෙම ක්‍රමය අදාළ වන්නේ අවුරුදු 65 ට වැඩි ජනතාව සඳහායි.

පළමුවෙන් ලබන ජූලි පළමුවනදා සිට එය අවුරුදු 60 ට වැඩි ජනතාව සඳහා බලාත්මක කෙරෙනවා.

විශේෂයෙන් තරුණ ප්‍රජාවට නිවසක් මිළදි ගැනීමට ඇති හැකියාව ඉහළ නැංවීමක් මෙමගින් අපේක්ෂිතයි.

COMMENTS