අමෙරිකානු තානාපතිනි සහ ජවිපෙ නායක අතර සාකච්ඡාවක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අමෙරිකානු තානාපතිනි සහ ජවිපෙ නායක අතර සාකච්ඡාවක්

අමෙරිකානු තානාපතිනි සහ ජවිපෙ නායක අතර සාකච්ඡාවක්

අමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලි චංග් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු නායක අනුර කුමාර දිසානායක අතර සාකච්ඡාවක් අද පවත්වා තිබුණා.

ඒ අද පස්වරුවේදී පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදීයි.

රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්වය හා ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මෙම හමුවේදී අදහස් හුවමාරු කරගෙන තිබුණා.

COMMENTS