අගමැතිකම ගන්න සජිත්ගෙන් කොන්දේසියක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අගමැතිකම ගන්න සජිත්ගෙන් කොන්දේසියක්

අගමැතිකම ගන්න සජිත්ගෙන් කොන්දේසියක්

සජිත් ප්‍රේමදාස අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය භාර ගනු ලබන්නේ, ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වුවහොත් පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.

COMMENTS