ලිබරල් රජයකින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තවත් සෞඛ්‍ය වරප්‍රසාද – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලිබරල් රජයකින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තවත් සෞඛ්‍ය වරප්‍රසාද

ලිබරල් රජයකින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට තවත් සෞඛ්‍ය වරප්‍රසාද

ඔස්ටේ්‍රලියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් 50,000 කට පමණ අමතර සෞඛ්‍ය සේවා ආරක්ෂණ පහසුකම් සැපයීමට අගමැති ස්කොට් මොරිසන් සහතික වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි මැතිවරණයෙන් තමා නැවතත් බලයට පත්වුවහොත් තනි පුද්ගලයෙකු සඳහා ගෙවනු ලබන සෞඛ්‍ය දීමනාවේ උපරිමය දැනට පවතින ඩොලර් 57,761 සිට ඩොලර් 90,000 දක්වා ඉහළ දැමෙනු ඇති.

යුවළක් සඳහා නම් දැනට පවතින ඩොලර් 92,416 සිට 144,000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට නියමිතයි.

ඊට අමතරව ඕනෑම වරප්‍රසාද කාඩ්පතක් සහිත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය ඇතුලු සියලු පහසුකම් ඉහළ නංවන බවටත් අගමැති මොරිසන් සහතික වනවා.

වසර 20 කට පමණ පසු මෙවැනි ඉහළම වරප්‍රසාදයක් ලබාදෙන පළමු රජය වත්මන් ලිබරල් රජය බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

COMMENTS